VELKOMMEN TIL SKOLE-KIRKE SAMARBEJDET I NORDDJURS PROVSTI

Idet kristendommen udgør så stor en del af vores kulturelle baggrund som danskere, er det afgørende, at folkeskolens elever får viden om og kendskab til denne kulturarv.

Her er formålet med et samarbejde mellem skole og kirke, at skabet kontakt og inspirere til fælles projekter mellem skoler og kirker ved at formidle tværfaglige materialer til undervisningen, samt at bidrage til konkrete undervisningsforløb og fagrelaterede aktiviteter, såsom udstillinger eller koncerter i skoler, kirker eller sognehuse.

Det er dog vigtigt at påpege, at kristendomsformidlingen i Skole-kirke samarbedet ikke har forkyndende karakter, men holder sig indenfor folkeskolernes læseplan.

Skole-kirke samarbejdet i Norddjurs blev startet op i 2010 og varetages af sognepræsten fra Anholt:  Anne  Damkjer Lautrup. Desuden deltager yderligere to præster i en gruppe omkring årets store arrangement, Jesus på slottet.

Der vil hver år blive udbudt tilbud til skolerne i Norddjurs Kommune.

Vi håber, at skoler og præster vil tage godt imod de kommende års projekter i et samarbejde, der kan være med til at knytte bånd mellem den enkelte skole, eleverne og den lokale kirke og præst.

 

Med venlig hilsen

Anne Damkjer Lautrup

Skole-kirke Norddjurs