IDÉER TIL DET LOKALE SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE

 

NB: For alle nedenstående forslag gælder det, at læreren først må træffe aftale med præsten om, hvad der kan lade sig gøre og hvordan. Det kan variere fra kirke til kirke, hvad der er muligt.

Man er også velkommen til at kontakte præsten og selv at komme med forslag til konkret samarbejde.

  • I forbindelse med et undervisningsforløb i skolen, kan man høre præsten, om han/hun vil fortælle i kirken.

  • På opdagelse i kirken (præsten viser rundt og fortæller)

  • Fortællinger og tegninger i kirken (præsten fortæller bibelhistorier, eleverne tegner eller farvelægger imens)

  • Sangtime i den lokale kirke (Eleverne lærer og synger salmer, evt. indenfor et bestemt tema, præsten fortæller, organisten spiller)

  • Drama i kirken (bibel- el. kristendomsrelateret teaterforestilling i kirken)

  • Billedkunst i kirken (præsten fortæller om bestemt inventar i kirkerummet, eller om selve bygningen, eleverne laver skitser heraf)

  • Interviews i og om kirken (Eleverne interviewer præst og evt. andre af de ansatte i kirken samt repræsentanter for menighedsrådet)

  • Andre gode idéer kan altid tages op, mulighederne er mange!