MATERIALER

Nedenstående materialer er blevet anvendt ved Skole-kirke samarbejdet i Norddjurs. Materialerne kan frit benyttes til undervisning, både i Norddjurs og andetsteds.
NB: Overskrifterne fungerer som links til materialet.

 

PROJEKT FOR ALLE SKOLENS KLASSETRIN OM PÅSKEN

 Til skoleåret 2012-13 blev der udarbejdet et stort materiale om påsken. Materialet kan bruges af undervisere til alle skolens klassetrin, både i indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen, idet der dog er forskellige arbejdsmetoder og opgaver foreslået til de forskellige klassetrin, og også et ekstra kapitel til de ældste klassetrin.

 

 

 

 

 

PROJEKT FOR INDSKOLINGEN OM SKABELSEN (2011-2012)

 Det første projekt blev udarbejdet af Inga Metha Søndergaard i 2010-11: Et undervisningsmateriale til indskolingen om "Skabelsen". Materialet blev sendt til alle præster og til klasselærere på 0.-3. klassetrin på skolerne i Norddjurs Provsti, ligesom det nu også kan findes her på hjemmesiden.