TIDLIGERE ARRANGEMENTER I NORDDJURS


KIRKETEATER
:


 I maj og juni måned 2014 har alle skolerne i Norddjurs Kommune fået tilbud om besøg af Kirketeateret, ved skuespiller Jens Jødal, der fremfører teaterforestillingen:

Hønsefjer og hul i hovedet
Én skuespiller i 21 roller!

H. C. Andersens eventyr ”Det er ganske vist” og Jesu lignelse ”Den barmhjertige samaritaner” fortalt og spillet med en sprudlende energi, der betager børn i alle aldre…

H. C. Andersen kommer på besøg i skikkelse af skuespiller Jens Jødal fra ”Kirketeateret”, der genfortæller eventyret ”Det er ganske vist” ved hjælp af skøre dukker, mekaniske flagermus, hjælp fra eleverne og en lang række stemmer, der imiterer dyrenes egne lyde.

Efterfølgende spiller og fortæller Jødal lignelsen om ”Den barmhjertige samaritaner”, hvor flere elever kommer på scenen og bliver klædt ud som bl.a. røvere, og hvor alle eleverne løbende inddrages i forestillingen.

Til sidst kæder Jødal pointerne i eventyr og lignelse sammen i fællesskab med eleverne.

Jødal gengiver de to historier med masser af humor og fastholder de tilstedeværende fra først til sidst.

Se evt. mere på www.kirketeateret.dk 

 

Mere om forestillingen ”Hønsefjer og hul i hovedet”:

Målgruppe: Børn 4-12 år.
Varighed af forestillingen: Ca. 55 min.
Manuskript og skuespil: Jens Jødal – efter H. C. Andersens eventyr ”Det er ganske vist” og Jesu lignelse ”Den barmhjertige samaritaner”.


Praktisk:

Skolen bedes reservere et lokale til teaterstykket fem kvarter før og efter forestillingen til opsætning og nedpakning. Selve forestillingen varer knap en time. Er lokalet benyttet til morgensang lige før forestillingen, er det så fem kvarter før eleverne samles i lokalet, at opstillingen vil begynde.

Desuden vil Kirketeateret gerne låne to ikke for store borde (dog gerne alm. højde) til forestillingen og skal bruge et alm. strømstik til det medbragte lydanlæg.

Teaterstykket, der er af ikke-forkyndende karakter, fungerer som tværfaglig undervisning mellem fagene dansk og kristendomskundskab. Jødal spiller og formidler H. C. Andersens eventyr på en meget levende måde med brug af såvel drama og kropssprog som stemme, bl.a. direkte inspireret af den mundtlige fortælleform, som H. C. Andersen i høj grad brugte i sine eventyr, hvilket er særligt tydeligt i ”Det er ganske vist”. Desuden levendegøres og fortolkes en af de væsentligste af Jesu lignelser – igen en historie, der i sin oprindelige form har været mundtlig. Dertil får børnene en dejlig oplevelse med sjov, mundtlig og visuel formidling i en blanding af fortælling og inddragende teater.

Teaterstykket henvender sig til 4-12 årige, dvs. eleverne i 0.-5. (evt. 6.) klasse (NB: ved små skoler med tilknyttet børnehave, kan børn ned til 4 år deltage, såfremt pladsforholdene tillader det ).
Kirketeateret optræder på hver enkelt skole med forestillingen, der er gratis for skolen.