TIDLIGERE ARRANGEMENTER I NORDDJURS:

PÅSKEKOR

Til skoleåret 2012-13 blev der udarbejdet et stort materiale om påsken (se under ”Materialer”). Dette var knyttet sammen med tilbud om at besøge den lokale kirke, og for 5. klassernes vedkommende var der i marts 2013 indbudt til et stort fælles kor-arrangement i Grenaa Kirke som afrunding af projektet.